Walne Zgromadzenie Członków KBK

               Informujemy wszystkie Siostry i Braci o zwołaniu Katowickiego Bractwa Kurkowego  na dzień   29.09.2020r. w Katowicach ul. Mickiewicza 29  II p  na godz 15,45 [pierwszy termin ] ,                            16.00 [ drugi termin]. Porządek Obrad wysłany został drogą mailowa do wszystkich członków Bractwa.

                                                                                                                   Hetman KBK

                                                                                                                   Edward Kóska