Wiwat Hetman!!!

W dniu 19.07.22 odbyło się posiedzenie zarządu Katowickiego Bractwa Kurkowego na którym omówiono sprawy bieżące Naszego Bractwa po których hetman przedstawił relację z ostatniego Zebrania Okręgu Śląskiego.
W części nieoficjalnej w związku z Jubileuszem 80 rocznicy urodzin naszego Hetmana, Nasze bractwo ufundowało Szanownemu Jubilatowi pamiątkowy Certyfikat:

Dużą niespodziankę Jubilatowi oraz zgromadzonym sprawił Komandor Komandorii Południowej Św. Floriana Mazovia – Jan Stadnicki, który w imieniu Kapituły Stowarzyszenia Konfraterni Mazowieckiej Odznaki Św. Floriana Mazovia wręczył nadaną przez Kapitułę – Komandorię Św. Wojciecha Naszemu Hetmanowi. Komandoria jest wyrazem uznania za działalność na rzecz społeczeństwa i praw człowieka.

WIWAT HETMAN WIWAT WSZYSTKIE STANY