Poczet Królów Kurkowych

Łańcuch Króla Kurkowego

2012r, 2016r – Jaguś Stanisław

2013r – Tkacz Ireneusz
2014r – Marciniak Zbigniew
2015r – Żelazowski Jarosław
2017r – Kocot Jacek
2018r, 2019r. – Kosakowski Zbigniew

2021r – Król Kurkowy – Zygmunt Możdżeń

Lewy Marszałek                                           Prawy Marszałek

Zbigniew Kosakowski                                Grzegorz Kosiński

2022r – Król Kurkowy – Zygmunt Możdżeń

Lewy Marszałek                                           Prawy Marszałek

          Jacek Kocot                                           Zbigniew Kosakowski