Władze

Zarząd Bractwa

Edward Kóska -Prezes Zarządu – Hetman

Jerzy Będkowski – Wiceprezes Zarządu – Strażnik Honoru i Tradycji

Jarosław Witas – Wiceprezes Zarządu – Mistrz Ceremonii

Roland Stasiak – Skarbnik – Strażnik Skarbu

Zbigniew Marciniak – Członek Zarządu – Strażnik Broni

Piotr Mazur – Sekretarz – Strażnik Pergaminu

Jarosław Żelazowski – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

Henryk Borówka – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Ireneusz Tkacz – Członek Komisji Rewizyjnej

Zbigniew Kosakowski- Członek Komisji Rewizyjnej

Sąd  Koleżeński 

Andrzej Huras – Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego

Piotr Wosinek – Członek sądu Koleżeńskiego

Jacek Kocot – Członek sądu Koleżeńskiego

Janusz Kijas – Członek sądu Koleżeńskiego

Henryk Mitmmann – Członek sądu Koleżeńskiego

Członkowie Bractwa – Siostry i Bracia

Ewa Grzegorzak – Łoposzko

Zenon Galoch

Jarosław Kóska

Zenon Łaska

Krzysztof Marek

Rafał Makuch

Mieczysław Kucharski

Ireneusz Procyk

Maciej Bylczyński

Piotr Hornik

Paweł Antolak