Turniej strzelecki o ” Puchar Prezydenta Miasta Katowic.”

Drodzy Bracia !!!

Zgodnie z uchwałą Zarządu KBK oraz uzgodnieniem z Wiceprezydentem Miasta Katowice Panem Waldemarem Bojarunem organizujemy Turniej strzelecki o ” Puchar Prezydenta Miasta Katowic.”
Turniej odbędzie się w dn.10.09.2018r.[poniedziałek] o godz. 16.00 w Chorzowie ul. Harcerskiej 3a .
na strzelnicy EMJOTU.
Turniej organizowany jest w ramach „Święta Miasta Katowic”
Jest Turniejem otwartym, dostępnym dla każdego Mieszkańca Katowic. Wpisowe wynosi 20 zł. /osobę
Po turnieju odbędzie się wręczenie Pucharów oraz biesiada z udziałem Prezydent Miast Katowice.
Przewidywany jest tradycyjny poczęstunek dla uczestników,śpiewy, anegdoty, wspomnienia.
Obecność Braci KBK w galowych mundurach na turnieju obowiązkowa.

Serdecznie ZPRASZAM na świętowanie wraz z najbliższymi.

Prezes Zarządu-Hetman KBK

Edward Kóska