Nadzwyczajne Walne Zebranie członków KBK

                                                                                                   Nadzwyczajne Walne Zebranie

                     Zarząd Katowickiego Bractwa Kurkowego w Katowicach informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków KBK na dzień 1 marca 2024r. – (I termin  o  godz. 17.00,  II  termin 17.15).   Zebranie   odbędzie  się  w  sali  konferencyjnej  w  naszej siedzibie przy ul Wita Stwosza 7.

 • PORZĄDEK OBRAD 1. Otwarcie i przywitanie.

  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia.

  3. Stwierdzenie prawomocności Zgromadzenia.

  4. Przyjęcie porządku obrad.

  5. Zmiany w Statucie Bractwa.

  6. Sprawy różne:

  – działalność Bractwa,

  – harmonogram dyżurów w siedzibie bractwa.

   – przygotowania do obchodów 15-lecia. 

  7. Podjęcie uchwał.

   8.Zakończenie.

   

                                                                                                                                           Zarząd KBK