Czas na posiłek i kufel zimnego piwa oraz na pożegnanie.

Czas na posiłek i kufel zimnego piwa oraz na pożegnanie.