XXXIX Zjazd Delegatów Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP

XXXIX Zjazd Delegatów Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP