Sprawozdanie z Posiedzenia Zarządu Katowickiego Bractwa Kurkowego (5.03.2019)

Drodzy Bracia !!!

W związku ze zbliżającym się terminem Walnego Zgromadzenia [28.03.2019] informujemy, że w dn. 05.03.2019 odbyło się spotkanie członków Zarządu i  zaproszonych Braci.

Porządek spotkania:

  1. Omówienie zagadnień związanych z Walnym Zgromadzeniem.
  2. Analiza opłacalności składek
  3. Zatwierdzenie Planu Pracy Zarządu na 2019 r.
  4. Sprawy różne

Sprawozdanie z posiedzenia zarządu, deklaracja KBK oraz klauzula informacyjnaKBK są dostępne w dziale do pobrania.

Zapraszamy Siostry i Braci do zapoznania się z tymi dokumentami.

 

Prezes  Zarządu – Hetman  KBK

Edward  Kóska