Zaproszenie na Zwyczajne Zgromadzenie Członków KBK  oraz Zawody Strzeleckie o Puchar Hetmana KBK

Szanowni Bracia Katowickiego Bractwa Kurkowego

Zapraszamy na Zwyczajne Zgromadzenie Członków Katowickiego Bractwa Kurkowego, które zwołuje Zarząd na dzień 08.06.2017r. /czwartek/ w Chorzowie ul. Harcerska 3 b/strzelnica EMJOT /o godz. 15.45 1-szy termin,16.00 2-gi termin.

Zaproszenie oraz szczegółowe informacje: tutaj (wersja Word) tutaj (wersja Pdf)