Władze

Zarząd Bractwa

Edward Kóska -Prezes Zarządu – Hetman

Jerzy Będkowski – Wiceprezes Zarządu – Strażnik Honoru i Tradycji

Jarosław Witas – Wiceprezes Zarządu – Mistrz Ceremonii

Zbigniew Kosakowski – Skarbnik – Strażnik Skarbu

Zygmunt Możdżeń – członek zarządu – Strażnik Broni

Piotr Mazur – Sekretarz – Strażnik Pergaminu

Jacek Kocot – członek zarządu

Komisja Rewizyjna

Roland Stasiak – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Ireneusz Tkacz – Członek Komisji Rewizyjnej

EwaGrzegorzak-Łoposzko- Członek Komisji Rewizyjnej

Sąd  Koleżeński 

Andrzej Huras – Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego

Piotr Wosinek – Członek sądu Koleżeńskiego

Henryk Mittmann – Członek sądu Koleżeńskiego

Członkowie Bractwa – Siostry i Bracia

Zenon Galoch

Piotr Kóska

Zenon Łaska

Krzysztof Marek

Rafał Makuch

Janusz Kijas

Grzegorz Kosiński

Maciej Bylczyński

Piotr Hornik

Grzegorz Kosiński

Paweł Kwiatkowski

Krzysztof Kurzeja

Aleksander Peterko

Robert Wrona