Nowy termin turnieju strzeleckiego

Przyjaciele! Bracia i Siostro!

Z przyczyn organizacyjno-technicznych nie ma możliwości przeprowadzenia Turnieju strzeleckiego o tytuł „Króla Kurkowego KBK ad. 2019r” Decyzją zarządu , po uzgodnieniach technicznych, [dostępność strzelnicy] i organizacyjnych , przesuwa się termin turnieju strzeleckiego o tytuł „Króla Kurkowego ad. 2019r.” Turniej strzelecki odbędzie się w dn. 25.04.2019r. [ czwartek ]o godz. 17.00 na strzelnicy EMJOT-u w Chorzowie.

Z poważaniem
Prezes Zarządu- Hetman KBK
Edward Kóska