DRODZY BRACIA, PRZYJACIELE !!!

Zgodnie z decyzją Zarządu KBK zwołuję WALNE ZGROMADZENIE KATOWICKIEGO BRACTWA KURKOWEGO w dn.22.04.2022r. (piątek) w Strzelnicy SILESIA SHOTGUN w Katowicach ul. Żelazna 15 na godz. 17.00 ( I-szy termin ), 17.15 ( II-gi termin).

Po Zgromadzeniu około godz.18.30 odbędzie się Turniej Strzelecki o Puchar Króla Kurkowego KBK ad. 2021.

Ogłoszenie wyników i wręczenie Pucharu odbędzie się na Biesiadzie Bractwa. Miejsce biesiadowania przekażemy w czasie trwania Turnieju.

Wpisowe na Turniej i udział w Biesiadzie wynosi :

– dla członków KBK -20zł/na osobę

– pozostali uczestnicy – 30zł/osobę

Zapraszamy do Turnieju i na Naszą Biesiadę Naszych Przyjaciół, mieszkańców Katowic i okolic.

SERDECZNIE Wszystkich Witamy.

Przypominam, że udział członków KBK na Walnym Zgromadzeniu jest obowiązkowy.

porządek obrad Walnego Zgromadzenia 2022

Prezes Zarządu -Hetman KBK

Edward Kóska