Zwyczajne Sprawozdawczo – Wyborcze Zgromadzenie Członków „KBK”

Zwyczajne Sprawozdawczo – Wyborcze Zgromadzenie Członków „Katowickiego Bractwa Kurkowego” (dalej zwane jako Zgromadzenie ) odbyło się w dniu 17 maja w Katowicach na ul. Młyńska 4.

W posiedzeniu uczestniczyło 16 osób na 26 członków.

Zgromadzenie rozpoczął Hetman Bractwa, prosząc o minutę ciszy za zmarłego brata Henryka Borówka.

Po wyborach do zarządu dokonano podziału funkcji i obowiązków, który przedstawia się następująco:

– Edward Kóska – Prezes – Hetman Bractwa,
– Jarosław Witas – Wiceprezes Zarządu – Mistrz Ceremonii ,
– Jerzy Będkowski – Wiceprezes Zarządu – Strażnik Honoru i Tradycji,
– Zbigniew Kosakowski Skarbnik – Strażnik Skarbu,
– Piotr Mazur – Sekretarz – Strażnik Pergaminu,
– Zygmunt Możdzeń – Strażnik Broni.
– Jacek Kocot – Członek Zarządu.

Sprawozdanie OPP za rok 2022 dostępne w dziale „Do pobrania”.

Zdjęcia ze zgromadzenia dostępne tutaj.